Hvem er vi

 

Voupparkens integrerede institution:

 

er normeret til 54 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn. Børnehave er i Hus 1 og Hus 2 er vuggestue med to grupper af småbørn. I Hus 1 er der tilknyttet 3 børnehavegrupper. Børnene kan starte i vuggestuegruppen når de er 6 mdr. og starte i børnehaven når de er 2 år og 9 måneder.

 

Grupperne arbejder på tværs i husene, og der er fokus på både aldersblandede grupper og grupper af jævnaldrende.

 

Børnehaven har en børnegruppe ude af huset hver dag. Grupperne skiftes til at være en uge i Spiloppen. Spiloppen er beliggende i Vejen Idrætscenter, i lokaler vi har lejet og indrettet til børnehave.

 

institutionen kan desuden benytte alle centerets faciliteter f.eks. idræts- og svømmehallen.

 

Vi samarbejder med sammenhæng mellem dagpleje, vuggestue og skoler:

 

dagplejen/vuggestue:

 

Med forældrenes tilladelse modtager vi informationer om det enkelte barn inden børnehave start. Vi opfordre forældrene til at besøge børnehaven sammen med barnet, således at vi i børnehaven, når barnet starter, ved så meget om barnet som det er muligt.

 

Skoler:

 

Børnehaven samarbejder primært med skolerne Grønvang, Østerby og Askov skoler. Der arbejdes med rullende indskoling og børnene kan starte i skole i marts, august og november det år de har 6 års fødselsdag. Børnene er, sammen med en pædagog, på besøg på skolen inden de starter.

 

Alle børn sprogvurderes når de er 3 år og når de fylder 5 år. Ved samarbejdet ved skolestart udarbejdes et dialog redskab, der er forældre, pædagoger og skolens mulighed for at lave den gode sammenhæng for barnets skolestart.

 

 

 

link til folder til forældrene inden starten i børnehaven er under udarbejdelse.